Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

ESTEFAVOR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Estefavor”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun ve Estefavor politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere; Kişisel Verilerinizin, işlenmelerini gerektiren ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlarla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleneceği, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde bahsedilen amaçlar dâhilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan Estefavor’un ortak ve hisedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen nedenlerle aktarılacağını bildiririz.

 • Estefavor’un web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Estefavor tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
 • Hizmet takibinin yapılması,
 • Müşteri’ye hizmete ilişkin her türlü gönderimin gönderilmesi,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Hizmet sonrası Estefavor tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
 • Estefavor’un, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,
 • Online hizmet ve satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Estefavor’un Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
 • Müşteri’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Estefavor’un web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • Estefavor’un web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • Estefavor’un web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • Estefavor’un web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Estefavor’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Estefavor’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 • Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sağlık ve sağlı turizmi hizmetinin sunulması
 • Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi hizmetlerinin alınması.

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz yukarıda sayılan amaçlara uygun şekilde Estefavor’un mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Müşterilerden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Estefavor’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Ünvan: ESTEFAVOR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No: 20/1 İç Kapı No: 109 Bakırköy, İstanbul

MERSİS No: 0380115482500001

E-Pposta Adresi: info@estefavor.com

Telefon: +90 542 120 20 30

İşbu Açık Rıza metninde yer alan hususlarla alakalı olarak kişisel verilerimin, yukarıda açıklanana amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, aydınlatma metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

SİZİ ARAYALIM